Nyårsmöte i Gamlakarleby stadskyrka den 6-7.1.2018

Program för Höstmöte 6-7.1.2018
i Gamlakarleby stadskyrka och församlingscenter

”Ljus och salt i världen”

Lördag

12:00 Tvåspråkig högmässa,  Predikan: Peter Thylin Liturg: församlingspräst

14.00 Möte, Predikan: Kurt Hjulfors – Ken Helmes –  Stefan Aro

16:30 Möte, Predikan: Erling Wälivaara  – Esa Rahja

18:15 Samling för blivande rekryter (ovanför Mikaelsalen)

19:00 Nattvardsmässa,
  Liturg: Församlingspräst  Skriftetal: Markus Ventin

21:30 Ungdomssamling  Vad händer efter döden? Predikan:  Stefan Aro

Söndag

12:00 Tvåspråkig gudstjänst Liturg: Predikan: Erling Wälivaara

14:00 Möte, Predikan: Stefan Aro  – Ken Helmes,  Kollekt

15:45 Sångstund för barn,  Söndagsskollärare

16:30 Möte, Predikan: Jukka Paananen

18:00 Sångafton med andakt, Predikan: Kaj Fagerholm

Kollekt: LFF familjearbete

Möjlighet till förbön och samtal ordnas under mötet