Inloggning till Närvilas hemsida för uppdatering av information

Den nya hemsidan är byggd på innehållshanteringssystemet WordPress. Det betyder att alla medlemmar som behöver tillgång och fått inloggning (fråga efter om du inte har) kan sätta till information och program direkt via webläsaren. Adressen till inloggningen är: http://www.narvila.fi/wp-login.php