INFORMATION FRÅN STYRELSEN JOHTOKUNNAN TIEDOTE

INFORMATION FRÅN STYRELSEN

JOHTOKUNNAN TIEDOTE

 

20.03.2020

 

Närviläs verksamhet håller paus enligt de direktiv som stadsrådet förespråkat.

Vi är också tvungna att flytta fram föreningsmötet.

Ny PRELIMINÄR tidpunkt för mötet är måndag 20.4.2020 kl 18:00

 

 

Närvilän rukoushuonen toiminta keskeytetään valtioneuvoston ohjeiden mukaisesti.

Joudumme siirtämään vuosikokousta myöhempään ajankohtaan.

ALUSTAVASTI uusi kokousaika on maanantai 20.4.2020 klo 18:00

 

 

 

Styrelsen

Johtokunta