Info från styrelsen / Johtokunnan info

Guds frid,
Coronabegränsningarna ändrar från och med 12.2.2022 och vi kan därmed ta bort anmälningen till våra sammankomster. Vår strävan är att hålla så säkra samlingar som möjligt och kommer därmed att anvisa sittplatser åt alla mötesdeltagare. Det sammanlagda antalet besökare kan uppgå till ca 165 i de båda utrymmen. Välkomna!

Styrelsen

Jumalan terve,
Koronarajoitukset helpottuvat 12.2.2022 lähtien ja ilmoittautuminen tilaisuuksiin jää pois. Pyrkimyksemme on aina järjestää mahdollisimman turvalliset tilaisuudet ja tulemme osoittamaan kaikille seuravieraille istumapaikat. Uusien rajoitusten mukaan Närvilään mahtuu yhteensä noin 165 vierailijaa. Tervetuloa!

Johtokunta