Temaserie TRONS ABC


Evenemangsdetaljer


Lörd. 18.1 kl 18 är temat ”Finns Gud? Tro, känsla och vetenskap.” Vi börjar kvällen med en lätt middag och fortsätter med undervisning och diskussion. Juha Å undervisar den kvällen. Program för barnen ordnas.