BIBELSAMTAL

”Och de samtalade med varandra om allt som hade hänt. Då närmade sig Jesus själv och slog följe med dem. Och de sade till varandra: ”Brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade Skrifterna för oss?” Luk.24:15,32”

Till en av verksamhetsformerna vid Närvilä bönehus hör bibelsamtal, som där har en lång tradition.

Bibelsamtal förekom redan i början av väckelsen. Då fanns det många frågor som väntade på svar. På söndagarna mellan eftermiddags- och kvällsmötet stannade en del av människorna kvar i bönehuset. Vid det tillfället diskuterades andliga frågor med predikanten.

Senare hölls bibelsamtal i hemmen, vanligtvis på lördag kväll. Ledaren för samtalet var ofta en predikant, antingen från den egna församlingen eller utifrån. De senaste åren har bibelgruppen samlats vintertid varannan vecka i bönehuset. Ledaren för gruppen har då för det mesta varit en präst eller en lekman. Vanligen har kvällens ämne behandlat en av veckans texter. Ibland har någon i gruppen fört fram en fråga som just då varit aktuell och som pockat på svar.

Förbönen har även haft sin plats i våra samtal. Det är en välsignelse och nåd att få höra till en grupp där man känner sig fri och trygg och där Jesu närvaro är påtaglig.

Bibelsamtal i denhär formen håller tills vidare paus.
I stället samlas en bibel- och bönegrupp för kvinnor varannan torsdag kl. 19. Varannan torsdag samma tid samlas männen till gemenskap och samtal kring aktuella teman.