ALOITUSSIVU

Välkommen till Närvilä Bönehus hemsidor

Länk till Närvilä Bönehus Youtube kanal
https://www.youtube.com/channel/UC-i35Pl3HkCZY3UkayBAe4w

Jesus säger: Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor,
så skall jag ge er vila. Matt.11:28         

Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord,
och vi tror och förstår att du är Guds Helige.

Joh.6:68-69