BÖNEHUSET


”O Gud, gör dörren till detta hus vid nog att ta emot alla som längtar efter kärlek och gemenskap, trång nog att utestänga all avund, högfärd och trätgirighet. Gör dess tröskel så slät, att den inte blir en stötesten för barn och vilsna trötta fötter, men så hög och stark att den tvingar frestarens makt tillbaka. Gud låt dörren till detta hus bli en port till ditt eviga rike.”
(Författare okänd)

Närvilä bönehus ligger synligt och lättillgängligt invid Jyväskylävägen, i hörnet av Bondegatan och Kaustargatan, strax innan man närmar sig Karleby centrum. Besöksadress är Kaustargatan 13, 67600 Karleby.

Nuvarande bönehuset, invigdes och togs i bruk 29.5.2003, den tillhandahåller moderna och ändamålsenliga utrymmen för mötestillfällen, minnesstunder, dop, bröllop etc.

Det totala antalet sittplatser är 252, varav 182 i samlingssalen och 70 i serveringsrummet. Det välutrustade köket har kapacitet för ca 180 mat- och 250 kaffegäster.

För de allra minsta finns skötrum i anslutning till ett skilt barnrum, vilket gör det möjligt att delta i olika tillfällen även på de mindre barnens villkor.