VERKSAMHET

”Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan.” Kol.3:16

I Närvilä bönehus samlas vi under olika former till gemenskap kring Guds Ord.

Sammankomst , som utgör stommen för vår verksamhet, hålls varje söndag kl. 15. Då samlas alla åldrar för att tillsammans sjunga och lyssna till predikan, som hålls av någon av föreningens predikanter.

Ett veckoslut per månad ordnas helgsammankomst med inbjuden talare, då möten hålls både lördag kl. 19 och söndag kl. 15 och 19.

Sångafton ordnas en gång per termin.

På söndag förmiddag kl. 10 samlas barnen till söndagsskola.

Ungdomssamling hålls i regel lördag kväll kl. 20.

Pensionärerna samlas till syförening tisdag kl. 13.

Varannan torsdag kväll kl.19 samlas en grupp kvinnor till bibelläsning och bön, och varannan torsdag hålls s.k. karasamling för män.

Stormöten ordnas årligen i Karleby sockenkyrka eller Gamlakarleby stadskyrka.

Välkommen med!