SÅNGAFTON

Låtom oss sjunga, sjunga om Jesu nåd; gamla och unga, prise hans kärleksråd, prise hans dyra nåd!

Ett par gånger om året samlas vi till sångafton för att tillsammans sjunga psalmer och andliga sånger. Tillfällena är välbesökta och samlar speciellt många ungdomar. Mäktigt brusar sången till Guds lov under orgelackompanjemang av egen eller inbjuden kantor. Mellan sångerna inryms också en aftonandakt.

Att så tillsammans få sjunga om frälsningen i Jesus Kristus, om himlavägs-vandringen och om det himmelska hemmet ger ofta ny kraft och trosglädje, samtidigt som gemenskapen stärks. Inte sällan kan man även få uppleva en försmak av lovsången i himmelen.

Sångtraditionen är stark i den laestadianska väckelserörelsen. Vid sidan av psalmboken, som har haft och fortfarande har en dominerande ställning vid sammankomsterna, sjunger man ur den egna sångsamlingen Sions Sånger.

Under slutet av 1800-talet och långt in på 1900-talet använde man sångsamlingen Sionsharpan. Småningom började man samla andliga sånger från olika källor och teckna ner dem i vaxdukshäften. De finskspråkiga laestadianderna utgav i rätt tidigt skede egna sångsamlingar ss. Siionin laulut ja Virret och Hengelliset Matkalaulut. Detta väckte tanken att även på svenskt håll utge en egen tryckt sångbok. År 1951 utkom således sångboken Sions Sånger, samlad och redigerad av Elis Sjövall, som verkade som lekmannapredikant inom väckelserörelsen. Sångboken reviderades år 1981 och utökades med ett antal sånger, bl.a. översättningar från finska. I samband härmed utgavs också en notbok. Ytterligare en revidering blev klar år 2007.

Innehållet i Sions Sånger bygger till största delen på väckelserörelsernas gemensamma sångskatt, med såväl typiskt pietistiska sånger som sånger med mera evangelisk prägel. Dessutom ingår även sånger som uppstått inom den laestadianska väckelsen och således inte finns tryckta i andra källor. I den kommande upplagan ingår en del nyöversatt och även nyskrivet material.

Låtom oss sjunga, evigt om denne vän; hjärta och tunga, prise hans kärlek än, här och i himmelen!

Lina Sandell, Sions Sånger 107:1,6