SÖNDAGSKOLA

Välkommen till Närvilä söndagsskola!

Varje söndag kl 10 samlas vi i Närvilä bönehus för att genom Bibelns berättelser lära oss mera om Gud och Jesus. Vi börjar med en gemensam samling och delar sedan upp oss i två grupper: 3-8 åringar i en grupp och 9-12 åringar i den andra. I äldre gruppen får alla barn ett eget Nya Testamente, en arbetsbok, ”Min egen bok” och en katekes.

ALLA barn är hjärtligt välkomna till söndagsskolan!